Hội nghị

Hội nghị
Phòng họp và Hội Trường Sân Khấu có sức chứa từ 50 - 350 chỗ với hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu hiện đại, kết nối Wireless để phục vụ tốt nhất cho các cuộc hội nghị, hội thảo, văn nghệ